სტუდენტური სისტემა "My UG"
     უნივერსიტეტის მართვის სისტემა "Online UG"